Others

Product Name 7,8:15,16-Dibenzoterrylene

Formula C38H20

CAS No. 187-96-2

Product Name 3-Acetamido PABA

Formula C9H10N2O3

CAS No. 120339-87-3

Product Name 3-Acetamidomethyl PABA

Formula C10H12N2O3

CAS No. n / a

Product Name 1-Acetoxyadamantane

Formula C12H18O2

CAS No. 22635-62-7

Product Name 3-Aminomethyl PABA

Formula C8H10N2O2

CAS No. 320726-93-0

Product Name 3-Carbamoyl PABA

Formula C8H8N2O3

CAS No. n / a

Product Name CXCR3 compound 1

Formula C33H44N6O4

CAS No. 914291-61-5

Product Name CXCR3 compound 2

Formula C40H44N4O4

CAS No. 914291-63-7

Product Name N,N-Dimethyl-1-adamantylamine

Formula C12H21N

CAS No. 3717-40-6

Product Name 2,2-Dimethylsuccinic acid 2',2',2'-trichloroethyl ester

Formula C8H11Cl3O4

CAS No. n / a

Product Name 3,3-Dimethylsuccinic acid 2',2',2'-trichloroethyl ester

Formula C8H11Cl3O4

CAS No. n / a

Product Name 3-Ethylamino PABA

Formula C9H12N2O2

CAS No. n / a

Product Name 1-Formamido adamantane

Formula C11H17NO

CAS No. 3405-48-9

Product Name N-Cbz-Glucosamine

Formula C14H19NO7

CAS No. 14086-91-0

Product Name Graphene

Formula n / a

CAS No. n / a

Product Name Graphene

Formula n / a

CAS No. n / a

Product Name HAT morpholine Hydrochloride

Formula C6H12ClNO

CAS No. 54745-74-3

Product Name 3-Isopropylamino PABA

Formula C10H14N2O2

CAS No. 467235-04-7

Product Name N-Methyl-1-formamidoadamantane

Formula C12H19NO

CAS No. 59117-19-0

Product Name 3-Methylamino PABA

Formula C8H10N2O2

CAS No. 66630-74-8

Product Name Octakis(decyl)phthalocyaninatocopper

Formula C112H176CuN8

CAS No. N/A

Product Name Octakis(hexadecyl)phthalocyaninatocopper

Formula C160H272CuN8

CAS No. N/A

Product Name N1-Trityl dihydrourocanic acid

Formula C6H7N2O2

CAS No. 160446-35-5

Product Name N1-Trityl urocanic acid

Formula C6H5N2O2

CAS No. 125872-93-7